איגוד ערים

מיתוג לאיגוד ערים שרון – כרמל אשר נובע ישירות מתוך ערכי האיגוד
ומבקש להמיר אותם לשפה ויזואלית המזוהה עם המותג. הכתום מסמל
שמש ואנרגיות מתחדשות, הכחולים מסמלים את חשיבות השמירה על ים
ואוויר נקיים ואילו הירוק מבטא את השאיפה לקיימות ושמירה על הקיים
תוך פיתוח בר קיימה של בניה חדשה. האלמנטים השונים, הקווים נקיים,
החיבורים והממשקים בין הצורות – כולם מבקשים להביע את הראייה
ההוליסטית של האיגוד כגוף מרחבי הדוגל בהתחדשות תוך שמירה על הסביבה.
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן
עיצוב אתרים, מיתוג, לוגו, כרטיס ביקור, פוסט בפייסבוק, נייר מכתבים, ערכי מותג, אייקונים, פאטרן