אתר המשכן לבוררות

המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים הינו הגוף המוביל בישראל לניהול מקצועי של בוררויות וגישורים לצד העמקת המודעות וקידום השימוש בפתרונות אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים.
האתר צריך לשדר רשמיות ומקצועיות וכמו כן להכיל כמו גדולה של תוכן מקצועי בצורה נגישה וברורה
Component 1 – 1

נעשה בשיתוף עם ויטנדוס

לצפייה באתר – www.cadr.co.il