המרקט שלי

פיתוח והרחבת השפה הגרפית של מותג סופר מרקט הממוקם באשקלון.
יצירת מיתוג חזותי במטרה למשוך לקוחות אל תוך החנות.
המיתוג כלל עיצוב שלטי פנים: מידוף, עיצוב מקררים, שלטי הכוונה וקטגוריות. עיצוב הויטרינות והשלטים החיצוניים.
בנוסף חידשנו את הלוגו הקיים והתאמנו את הלוק לאופי החנות החדשה.
בתהליך העבודה עבדנו צמוד עם מעצבת הפנים ועם השלט המבצע בשטח.
Component 1 – 1

על עיצוב הפנים: סיגל עינב
שלט מבצע: Eilon group

המרקט שלי, חנות נוחות, הפסקת קפה, מיתוג
המרקט שלי, חנות נוחות, הפסקת קפה, מיתוג
המרקט שלי, חנות נוחות, הפסקת קפה, מיתוג
חידוש לוגו, עיצוב לוגו חדש, פיתוח שפה גרפית
המרקט שלי, חנות נוחות, הפסקת קפה, מיתוג
המרקט שלי, חנות נוחות, הפסקת קפה, מיתוג
המרקט שלי, חנות נוחות, הפסקת קפה, מיתוג