יום העלייה של נורדיה

איור ועיצוב מפה למושב נורדיה, לשימוש חברי המושב ומשתכנים חדשים.
ע״י איור מפורט, שמנו דגש על מקומות מרכזיים וחשובים.
בנוסף, עיצבנו חוברת פעילות נלוות. בעזרת המפה, החברים מוזמנים
למצוא את התחנות השונות הפזורות ברחבי המושב.
Component 1 – 1

ועד מקומי נורדיה

מפת נורדיה, פרינט, מפה, איור, עיצוב גרפי
מפת נורדיה, פרינט, מפה, איור, עיצוב גרפי
מפת נורדיה, פרינט, מפה, איור, עיצוב גרפי
מפת נורדיה, מפה, עיצוב גרפי, איור, פרינט, דפוס
מפת נורדיה, מפה, עיצוב גרפי, איור, פרינט, דפוס