צמד קצבים

לקצביה של צמד קצבים חיפשנו מיתוג חד וחזק, לוגו טיפוגרפי נקי. המקום תוכנן בעיצוב כפרי וכך גם אנחנו השתמשנו במאפיינים אלו בשימוש בעץ טבעי בשפה הגרפית.
Component 1 – 1

נעשה בשיתוף עם שגב ירון ברנד