GOLDA סושיאל מדיה

עיצוב ונוכחות במדיה החברתית כיום, מהווה חלק נכבד משיווק המותג. בהמשך לעבודת המיתוג שלנו בסניפי גולדה השונים, בסניף בקריית חיים,זכינו להקים גם את הסושיאל מדיה.
בתהליך בנייה והקמת תשתית מעוצבת למדיה חשבנו על נראות הגריד ופיד מעוצב, עשינו שימוש בפלטת הצבעים ועיצבנו היילייטס שישמשו אותם בהמשך הדרך. בנוסף בימי השקת החנות ליוונו אותם בעיצוב סטוריז וקמפיין פתיחה בגוגל.
Component 1 – 1

צילומים- רשת גולדה

אינסטגרם, פיד, סטורי, סושיאל מדיה, הקמת סושיאל מדיה, מיתוג, פוסטים, פוסטים מעוצבים, עיצוב הייילטס לאינטסגרם, עיצוב לסטורי\ עיצוב לפיד, עיצוב אינטסגרם לעסקים
אינסטגרם, פיד, סטורי, סושיאל מדיה, הקמת סושיאל מדיה, מיתוג, פוסטים, פוסטים מעוצבים, עיצוב הייילטס לאינטסגרם, עיצוב לסטורי\ עיצוב לפיד, עיצוב אינטסגרם לעסקים