KOVA'LE

מיתוג מחדש לחנות בוטיק לכובעים בנחלת בנימין, בתל אביב.
יצרנו שפה מונוכרומטית המחברת למותג ללא קשר למגדר.
השם כובעל׳ה מופיע בטיפוגרפיה אנגלית, אך המשמעות נשארת
קריאה רק לדוברי עברית, הוספנו פרשנות צורנית וע״י כך הפכנו
את הלוגו לאוניברסלי.
Component 1 – 1

מוזמנים לבקר בחנות:
נחלת בנימין 39, תל-אביב

מיתוג, עיצוב לוגו לחנות כובעים
פטרן, מיתוג חנות כובעים
מברשת כובע, מיתוג חנות כובעים
עיצוב קופסה
עיצוב תווית, מיתוג חנות
עיצוב שילוט, עיצוב קופסה, עיצוב מארז
פטרן, מיתוג חנות כובעים
נפלו בעריכה, סקיצות למיתוג חנות